Ringen

Prijzen van de ringen (vanaf 1-4-2021)

Prijzen van de ringen
Minimum aantal
Leden en
Verspreide leden
Prijs per stuk
Gekleurde ringen
10 stuks
€ 0,25
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen
10 stuks
€ 0,40
Gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*
10 stuks
€ 0,35
Volledig (binnen en buiten) gekleurde ringen voor Europese cultuurvogels en beschermde vogels*)
10 stuks
€ 0,50
Aluminiumkleurige ringen
10 stuks
€ 1,00
Roestvrij stalen ringen
5 stuks
€ 2,00
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.

Voor elke ringenbestelling  wordt per kweker € 3,00 administratiekosten in rekening gebracht**). Wanneer u ringen  voor “gewone vogels” en Europese cultuurvogels/overige beschermde vogels  GELIJKTIJDIG bestelt, bent u maar 1x de administratiekosten à € 3,00 verschuldigd. *) Deze  zijn duurder i.v.m. breuklijn en extra tekst in de ring **) Een  nieuw lid hoeft geen bestelkosten te betalen MITS er binnen 3 maanden na  inschrijving ringen besteld worden. Tevens ontvangen nieuwe leden de eerste  bestelling GRATIS als spoedbestelling. Geeft u dit zelf duidelijk aan op het formulier.

Bestelformulier voor 2021: Aanvraagformulier ringen 2021

Bestelperiodes       Het is zowel in uw belang  als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer  alle ringen te bestellen die u nodig heeft.

bestelperiode uitlevering na
1 april – 15 mei 1 oktober
16 mei – 30 september 15 december
1 oktober – 31 januari 1 april
1 februari – 31 maart 15 mei

Ringen voor beschermde vogels. U kunt hier een brochure van  de bond downloaden, waarin alle informatie staat over het  ringen van beschermde vogels. Getracht is deze brochure hanteerbaar en leesbaar te houden. De brochure geeft antwoord op al uw vragen, maar komt u iets tegen wat er niet  in staat of onduidelijk is meld dat dan s.v.p. aan het bondsbureau. We kunnen dan brochure een goed naslagwerk laten worden. De brochure is gemaakt op A5 formaat en is een pdf bestand.

Algemene informatie over het kweeknummer.

Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en  geregistreerd. De eerste regel van het adresetiket, dat ingevoegd is in het  gesealde maandblad, vermeldt uw kweeknummer. De afdelingssecretaris en de ringencommissaris beschikken ook over uw  kweeknummer.
Wie  kan er ringen bestellen?

De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn  voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2021 geldt dus: NB 21), het  kweeknummer en een volgnummer. De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling  ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het  bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld. Verspreide leden en  niet-leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.

De ringencommissaris.

De ringencommissaris zorgt  ervoor dat uw bestellingen op tijd op het bondsbureau binnenkomen. Op tijd wil  in dit verband zeggen, dat de afdelingsleden zelf tijdig de bestelling aan de  ringencommissaris moeten opgeven, een week voor de definitieve inlevertermijn.

Wanneer te bestellen?

Er staan vier bestelrondes in het overzicht aangegeven. Zorg ervoor dat de  ringencommissaris uiterlijk één week voor het aflopen van de bestelronde uw  opgave met betaling in zijn bezit heeft. De ringenprijs is in alle bestelrondes  gelijk. Bestellingen die na het sluiten van een bestelronde worden ontvangen,  gaan mee in het productieproces van de volgende bestelronde. Ringen die  opgevraagd worden vóór de verzenddatum van de betreffende bestelronde, worden  als spoedbestelling berekend. Bij aflevering ontvangt de ringencommissaris per E-mail een factuur van het  bondsbureau. De ringencommissaris wordt uitdrukkelijk verzocht deze goed te  controleren met de door hem gedane bestelling en eventuele correcties per  omgaande te melden aan het bondsbureau.

De  bestelhoeveelheid.

Het minimum aantal te  bestellen ringen bedraagt van aluminium 10 stuks, voor stalen ringen is de minimumafname  5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor  “cultuur” ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten. Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een  hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv.  11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc.. Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde  volgnummers bestellen.

Gekleurde ringen.

De aluminiumringen worden aan de buitenkant van een geanodiseerde kleurlaag voorzien. De tekst wordt door middel van laser ingebracht.
Voor de komende jaren zijn de kleuren:

2020 – groen
2021 – violet
2022 – oranje
2023 – blauw
2024 – rood

Geheel geanodiseerde ringen.

Evenals andere jaren bestaat de mogelijkheid om geheel geanodiseerde ringen te  bestellen. Deze aluminiumringen zijn zowel aan de buiten- als aan de binnenkant  voorzien van een kleurlaagje. Voordeel van deze ringen is dat de binnenkant  niet zwart afgeeft; deze ring wordt aanbevolen voor lichtgekleurde vogels. De  tekst wordt door middel van laser ingebracht.

Aluminium(kleurige) ringen.

Op verzoek zijn een aantal  grotere ringmaten in het assortiment gekomen. Het betreffen aluminium(kleurige)  ringen met (inwendige) diameters 16, 18, 20, 22 en 24 mm. Deze ringen zijn ook  te leveren als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met breukzone, NL en  ringmaat aanduiding.

Roestvrijstalen (RVS) ringen.

Voor sommige kromsnavels worden stalen ringen aanbevolen.

Let wel: stalen ringen kunnen niet in kleur geleverd worden en zijn beschikbaar  als ring voor beschermde vogelsoorten, zonder breukzone met NL en ringmaat  aanduiding.

Spoedbestellingen

De kosten van de ring bij een spoedbestelling bedragen de ringprijs plus € 1,00  per ring extra. Spoedbestellingen die gedurende een werkweek binnenkomen,  worden de daaropvolgende werkweek op maandag gemaakt en vervolgens uiterlijk  dinsdag er na naar de ringencommissaris verzonden. Deze regel is niet van  toepassing voor spoedbestellingen tijdens bestelronde 1 van het nieuwe  ringjaar; u begrijpt dat deze niet eerder uitgeleverd worden dan bij de normale  uitgifte van bestelronde 1 op 1 oktober.       Let wel: ook spoedbestellingen lopen via de ringencommissaris en dienen per  machtiging betaald te worden. Het bondsbureau kan dan immers zonder  controle/wachten op een betaling snel en voor uw eigen zekerheid uitleveren..

Nieuwe  leden

Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor  het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang  om voor ringen in aanmerking te komen.  Deze ringen worden  bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer  gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het  nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die  gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

Foute  ringen

Controleer uw ringen zodra u ze van uw ringencommissaris ontvangen heeft.  Ondanks de grote zorg die tijdens de fabricage aan de ringen besteedt wordt,  kan er altijd nog iets mis gaan tijdens het produceren van 1,6 miljoen ringen.  Wanneer u tijdig uw ringen controleert, heeft u ook nog de tijd eventuele  probleempjes door ons bondsbureau op te laten lossen. Indien zich bij de aflevering foute ringen bevinden, dienen deze via de  ringencommissaris en vergezeld van het zogenaamde foutenformulier aan het  bondsbureau te worden geretourneerd, waarna correctie met spoed uitgevoerd  wordt.       Opgemerkt wordt dat de ringen zoals die door de NBvV geproduceerd en geleverd  worden voor beschermde inheemse vogels voldoen aan de eisen van het Ministerie  van LNV (juiste ringmaat aanduiding en het teken NL op de ring). Uiteraard  komen op deze ringen ook uw kweeknummer, volgnummer, jaartal en de NBvV-code  voor. Deze gekleurde aluminium ringen zijn voorzien van de wettelijk  voorgeschreven breukzone. Deze breukzone wordt niet toegepast bij de  roestvrijstalen ringen.

Tenslotte

U wordt in uw eigen belang  en in het belang van andere leden verzocht zich strikt aan deze regels te  houden. Als hoofdregels gelden: • Houd u aan de besteldata. • Bestel al uw ringen in één keer. • Voorkom spoedbestellingen. • Voor vragen, wensen of klachten wendt u zich altijd tot uw ringencommissaris.  Rechtstreekse bestelling van afdelingsleden zullen niet uitgevoerd worden. • Controleer uw ringen, direct, zodra u ze ontvangt en niet pas wanneer u uw  vogels gaat ringen! • Fouten kunnen dan zo spoedig mogelijk, maar in elk geval nog tijdig hersteld  worden!

Indicatielijst ringmaten meest voorkomende vogelsoorten

Deze indicatielijst geldt voor vogels waarvan de ringmaat niet wettelijk is voorgeschreven. Voor beschermde inheemse vogels verwijzen wij naar het desbetreffende overzicht. Deze indicatielijst dient u als richtlijn te beschouwen. Een vogel wordt pas dan als eigen kweek beschouwd als de vogel zodanig geringd is dat de ring, als de vogel volwassen is, niet meer langs de gebruikelijke weg van de poot kan worden geschoven zonder de poot of de ring te beschadigen. De hieronder aangegeven maat heeft betrekking op de binnendiameter van de ring.

2,0 mm Goudbuikjes, kleine brilvogeltjes, kleine astrilden en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.

goudbuikje
2,3 mm Amaranten, bichenowastrilde, kleine ekstertjes, kleine edelzangers, kleine Mozambiquesijzen en soortgelijke kleine Afrikaanse cini’s, kleine Cubavinken, oranjekaakjes, blauwfazantjes, tijgervinken, blauwgrijze roodstaartjes, kleine paapjes, napoleonnetjes, kleine uitheemse sijzen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.

Bichenowastrilde
2,5 mm Wiener- en melba astrilden, alariovinken, middelgrote Mozambiquesijzen en verwante soorten, bandvinken, ekstertjes, bronzemannetjes, masker-, ceres-, en parelhalsamadines, binzenastrildes, druppelastrilden en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: raza espagnol.

Mozambiquesijs
2,7 mm Diamantvinken, muskaatvinken, rietvinken, papegaaiamadines, Himalayagroenling, Chinese groenling, zwartkopgroenling, Amerikaanse kleurvinken, grote soorten edelzangers en andere cini’s, Gouldamadines, kleinere Japanse meeuwen en zebravinken, nonnen, goudmussen en andere kleine mussensoorten, kleine wevers en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: Japan hoso, fife fancy, fiorino en Rheinländer
2,9 mm Grotere Japanse meeuwen en zebravinken, Gouldamadines, grotere mussen, kleinere roodmussen, rode kroonvinken, niet-Europese goudvinken, grotere cini’s, de meeste gorzen, roodkopamadines, grote wevers en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: zang- en kleurkanaries, Belgische bultkanaries, Berners, Borders, glosters, Scotch fancy.
3,2 mm Rijstvogels, Japanse nachtegalen, grotere roodmussen, blauwe bisschoppen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: waterslagers, Norwiches, crested en crestbred, Parijse frisé.
3,5 mm Chinese- en Japanse appelvinken, buulbuuls, grotere tangara’s en kardinalen, Chinese dwergkwartels en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
4,0 mm Grote kernbijters, kleinere uitheemse spreeuwen en lijsters, grote kardinalen, kleine agaporniden zoals fischerie, lilianae, nigrigenis, pullaria, kleinere forpussoorten, blauwkroontjes, hangparkietjes, Bourke parkieten, blauwvleugelparkieten, elegantparkieten, turquoisineparkieten, splendids, aymaraparkieten, talpacotiduifjes, diamantduifjes, Peruduifjes, Chinese dwergkwartels en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.

grasparkiet tt2
4,3 mm Kleine grasparkieten, kleine baardvogels, Pagode spreeuwen en lijsters en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
4,5 mm Grasparkieten, agapornis roseicollis, agapornis personata, agapornis taranta, kleinere lori’s, coromandelkwartels, harlekijnkwartels, troepialen, exotische spreeuwen, catharinaparkieten en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
5,0 mm Grote glansspreeuwen, frankolijnkwartels, roodvoorhoofdkakariki’s, lori’s, bruinoorparkieten en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
5,4 mm Valkparkieten, pruimkopparkieten, kleinere rosella’s, pyrrhura’s, Japanse kwartels, Senegal tortels en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
6,0 mm Grote rosella’s, kleine aratinga’s, cloncurryparkieten, Port Lincoln, Princess of Walesparkieten, kleine beo’s, Californische kuifkwartels, dolksteekduiven en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
7,0 mm Koningsparkieten, grote halsbandparkieten, Caique’s, geelmantellori’s, rode lori’s, Australische kuifduiven, Bartlett dolksteekduiven en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
8,0 mm Grote Alexanderparkieten, toerako’s, bospatrijzen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
9,0 mm Kleine ara’s, grotere patrijzen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
10,0 mm Kleine kaketoes en amazonepapegaaien, Timneh grijze roodstaarten, goudfazanten, grote toerako’s, pauwfazanten en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
11,0 mm Grijze roodstaarten, amazonepapegaaien, kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
12,0 mm Kleine ara’s, grote amazonepapegaaien, grote kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
14,0 mm Grote ara’s, grote kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
In geval van twijfel over de indicatie ringmaten, of bij niet genoemde soorten, is het verstandig met een schuifmaat eerst de dikte van de poten te meten. Vervolgens stelt u zelf vast hoe groot de binnendiameter van de ring moet zijn. U kiest steeds voor een zo klein mogelijke ring.
Voor specifieke vragen omtrent de ringen kunnen de leden van de Leeuwarder Vogelvrienden contact opnemen met de ringen commisaris.
Ringencommissaris: Mark Kooij Beetgumerstraat 53 8913 AS Leeuwarden.              Telefoon 058-8446026

ringencommissaris@leeuwardervogelvrienden.com