Ringen

De bestelprocedure:

De NBvV levert alle benodigde officiële ringen voor volièrevogels en is van overheidswege aangewezen als leverancier van ringen voor beschermde soorten.

U kunt via de  NBvV ringen bestellen via https://ringennbvv.nl/.

De eerste keer dat u hierop klikt wordt u gevraagd om een account aan te maken. Dit aanmelden kan worden gedaan middels uw kweeknummer en afdelingscode. Leden van de Leeuwarder Vogelvrienden gebruiken voor de afdelingscode L25. Deze gegevens vindt u ook op de adreswikkel van het maandblad en op uw lidmaatschapsbewijs van de NBvV. Tevens wordt er gevraagd om een wachtwoord en een uniek mailadres op te geven. Naar dit mailadres wordt de status van uw bestelling gestuurd.

Het aanmaken van het account wordt uitgelegd in de volgende video:

(in het filmpje wordt aangegeven geen spatie tussen cijfers en letters van de postcode, dit moet echter wel)

Na het aanmaken van (eenmalig) van een account kunt u ringen bestellen. De procedure hiervoor wordt uitgelegd in de volgende video:

De prijzen van de ringen per 1-4-2022:

Minimum aantal Leden en
Verspreide leden
Niet-leden
Prijs per stuk
Volledig gekleurde aluminium ringen 10 stuks € 0,30 € 1,30
Volledig gekleurde ringen voor Europese Cultuurvogels en overige beschermde soorten 10 stuks € 0,40 € 1,40
Aluminium ringen (blank aluminium in grote maten) 10 stuks € 1,00 € 2,00
Roestvrij stalen ringen 5 stuks € 2,00 € 3,00
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.

Voor elke ringenbestelling wordt per bestelling € 6,50 administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.  Wanneer u ringen voor “gewone vogels” en Europese Cultuurvogels/overige beschermde vogels gelijktijdig bestelt, bent u uiteraard maar 1x de administratiekosten verschuldigd.

Ringen voor beschermde vogels.
U kunt hier een brochure van de bond downloaden, waarin alle informatie staat over het ringen van beschermde vogels. De lijst met beschermde vogels is van te grote omvang om in brochurevorm op te nemen. Getracht is deze brochure hanteerbaar en leesbaar te houden. De brochure geeft antwoord op al uw vragen.

Voor ringen voor beschermde soorten bent u van overheidswege verplicht uw Burgerservicenummer (BSN) op te geven. De NBvV doet zelf niets met deze informatie.

Wanneer te bestellen? En wanneer in huis?
U kunt het hele jaar ringen bestellen. Na 01 april kunnen ringen voor het lopende jaar alleen nog als spoedbestelling gedaan worden. Ringen voor het volgende broedseizoen kunt u na deze datum bestellen, maar mogen in het kader van internationale afspraken pas na 01 oktober worden geleverd. Alle ringen welke u na deze datum (1 oktober) bestelt worden na ongeveer één maand gleverd.

U ontvangt bericht via het eerder opgegeven e-mailadres als de ringen verzonden worden en kunt de levering dan via Track&Trace volgen.

Betaling kan uitsluitend via IDeal gelijktijdig met de bestelling

De bestelhoeveelheid.
Het minimum aantal te bestellen ringen van aluminium is 10 stuks, voor stalen ringen is dit 5 stuks. De te bestellen aantallen gaan steeds met 5 omhoog. Dit geldt ook voor “cultuur” ringen en ringen voor andere beschermde vogelsoorten.
Het volgnummer mag ook bij een eerste bestelling in een bepaalde maat met een hoger aanvangsnummer beginnen dan 1, doch wel altijd beginnend met 1, dus bijv. 11, 21, 41 of bij stalen ringen 1 of 6, dus bijv. 11, 16, 41, 46 etc..
Om de ring uniek te laten zijn, mag u van één ringmaat geen ringen met dezelfde volgnummers bestellen.
Voor vogels die op de Cites-A lijst staan bent u verplicht het aantal kweekkoppels waarvoor u bestelt op te geven. Per kweekkoppel kunt u 10 ringen per bestelling opgeven.

 Kleur van de ringen.
Deze volgen de internationaal vastgestelde COM-standaard en zijn voor de komende jaren:

2022 – bruin
2023 – blauw
2024 – rood
2025 – zwart

Aluminium(kleurige) ringen.
Op verzoek zijn een aantal grotere ringmaten in het assortiment gekomen. Het betreffen aluminium(kleurige) ringen met (inwendige) diameters 16, 18, 20, 22 en 24 mm. Deze ringen zijn ook te leveren als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met NL en ringmaat aanduiding.

Roestvrijstalen (RVS) ringen.
Voor sommige kromsnavels worden stalen ringen aanbevolen.
Let wel: stalen ringen kunnen niet in kleur geleverd worden en zijn ook beschikbaar als ring voor beschermde vogelsoorten, dus met NL en ringmaat aanduiding en registratie bij het ministerie. Deze ringen zijn uiteraard zonder breukzone.

Spoedbestellingen
De kosten van de ring bij een spoedbestelling bedragen de ringprijs plus € 1,00 per ring extra. Spoedbestellingen die gedurende een werkweek binnenkomen, worden de week daarop in productie genomen. De leverancier streeft er naar om deze bestellingen na ongeveer 14 dagen te verzenden.

Nieuwe leden
Voor nieuwe leden, die voor het eerst lid worden van de NBvV en dus ook voor het eerst een eigen kweeknummer krijgen toegekend, geldt eenmalig een voorrang om voor ringen in aanmerking te komen. Deze ringen worden bij voorrang aangemaakt en uitgeleverd. Van deze faciliteit kan maar één keer gebruik worden gemaakt. Het eenmalig recht op snelle levering vervalt nadat het nieuwe lid drie maanden als lid ingeschreven staat. Een nieuw lid is iemand die gedurende drie jaar niet bij de NBvV aangesloten is.

Foute ringen
Ondanks de grote zorg die tijdens de fabricage aan de ringen besteedt wordt, kan er altijd nog iets mis gaan tijdens het produceren van 1 miljoen ringen. Wanneer u tijdig uw ringen controleert, heeft u ook nog de tijd eventuele probleempjes door ons bondsbureau op te laten lossen.

Tenslotte
Als advies willen we u graag nog het volgende meegeven:

  • Bestel al uw ringen in één keer – dat scheelt u kosten!
  • Voorkom spoedbestellingen – de prijs van een paar extra ringetjes weegt echt niet op tegen de hoge spoedkosten en alle gestress.
  • Controleer uw ringen direct bij ontvangst en niet pas wanneer u uw vogels gaat ringen!
  • En bent u geen lid? Word dan lid en bespaar op uw kosten voor de ringen.

Indicatielijst ringmaten meest voorkomende vogelsoorten

Deze indicatielijst geldt voor vogels waarvan de ringmaat niet wettelijk is voorgeschreven. Voor beschermde inheemse vogels verwijzen wij naar het desbetreffende overzicht. Deze indicatielijst dient u als richtlijn te beschouwen. Een vogel wordt pas dan als eigen kweek beschouwd als de vogel zodanig geringd is dat de ring, als de vogel volwassen is, niet meer langs de gebruikelijke weg van de poot kan worden geschoven zonder de poot of de ring te beschadigen. De hieronder aangegeven maat heeft betrekking op de binnendiameter van de ring.

2,0 mm Goudbuikjes, kleine brilvogeltjes, kleine astrilden en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.

goudbuikje
2,3 mm Amaranten, bichenowastrilde, kleine ekstertjes, kleine edelzangers, kleine Mozambiquesijzen en soortgelijke kleine Afrikaanse cini’s, kleine Cubavinken, oranjekaakjes, blauwfazantjes, tijgervinken, blauwgrijze roodstaartjes, kleine paapjes, napoleonnetjes, kleine uitheemse sijzen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.

Bichenowastrilde
2,5 mm Wiener- en melba astrilden, alariovinken, middelgrote Mozambiquesijzen en verwante soorten, bandvinken, ekstertjes, bronzemannetjes, masker-, ceres-, en parelhalsamadines, binzenastrildes, druppelastrilden en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: raza espagnol.

Mozambiquesijs
2,7 mm Diamantvinken, muskaatvinken, rietvinken, papegaaiamadines, Himalayagroenling, Chinese groenling, zwartkopgroenling, Amerikaanse kleurvinken, grote soorten edelzangers en andere cini’s, Gouldamadines, kleinere Japanse meeuwen en zebravinken, nonnen, goudmussen en andere kleine mussensoorten, kleine wevers en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: Japan hoso, fife fancy, fiorino en Rheinländer
2,9 mm Grotere Japanse meeuwen en zebravinken, Gouldamadines, grotere mussen, kleinere roodmussen, rode kroonvinken, niet-Europese goudvinken, grotere cini’s, de meeste gorzen, roodkopamadines, grote wevers en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: zang- en kleurkanaries, Belgische bultkanaries, Berners, Borders, glosters, Scotch fancy.
3,2 mm Rijstvogels, Japanse nachtegalen, grotere roodmussen, blauwe bisschoppen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte. Kanaries: waterslagers, Norwiches, crested en crestbred, Parijse frisé.
3,5 mm Chinese- en Japanse appelvinken, buulbuuls, grotere tangara’s en kardinalen, Chinese dwergkwartels en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
4,0 mm Grote kernbijters, kleinere uitheemse spreeuwen en lijsters, grote kardinalen, kleine agaporniden zoals fischerie, lilianae, nigrigenis, pullaria, kleinere forpussoorten, blauwkroontjes, hangparkietjes, Bourke parkieten, blauwvleugelparkieten, elegantparkieten, turquoisineparkieten, splendids, aymaraparkieten, talpacotiduifjes, diamantduifjes, Peruduifjes, Chinese dwergkwartels en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.

grasparkiet tt2
4,3 mm Kleine grasparkieten, kleine baardvogels, Pagode spreeuwen en lijsters en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
4,5 mm Grasparkieten, agapornis roseicollis, agapornis personata, agapornis taranta, kleinere lori’s, coromandelkwartels, harlekijnkwartels, troepialen, exotische spreeuwen, catharinaparkieten en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
5,0 mm Grote glansspreeuwen, frankolijnkwartels, roodvoorhoofdkakariki’s, lori’s, bruinoorparkieten en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
5,4 mm Valkparkieten, pruimkopparkieten, kleinere rosella’s, pyrrhura’s, Japanse kwartels, Senegal tortels en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
6,0 mm Grote rosella’s, kleine aratinga’s, cloncurryparkieten, Port Lincoln, Princess of Walesparkieten, kleine beo’s, Californische kuifkwartels, dolksteekduiven en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
7,0 mm Koningsparkieten, grote halsbandparkieten, Caique’s, geelmantellori’s, rode lori’s, Australische kuifduiven, Bartlett dolksteekduiven en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
8,0 mm Grote Alexanderparkieten, toerako’s, bospatrijzen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
9,0 mm Kleine ara’s, grotere patrijzen en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
10,0 mm Kleine kaketoes en amazonepapegaaien, Timneh grijze roodstaarten, goudfazanten, grote toerako’s, pauwfazanten en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
11,0 mm Grijze roodstaarten, amazonepapegaaien, kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
12,0 mm Kleine ara’s, grote amazonepapegaaien, grote kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
14,0 mm Grote ara’s, grote kaketoes en overige soorten van ongeveer gelijke grootte c.q. gelijke pootdikte.
In geval van twijfel over de indicatie ringmaten, of bij niet genoemde soorten, is het verstandig met een schuifmaat eerst de dikte van de poten te meten. Vervolgens stelt u zelf vast hoe groot de binnendiameter van de ring moet zijn. U kiest steeds voor een zo klein mogelijke ring.
Voor specifieke vragen omtrent de ringen kunnen de leden van de Leeuwarder Vogelvrienden contact opnemen met de ringen commisaris.
Ringencommissaris: Mark Kooij Beetgumerstraat 53 8913 AS Leeuwarden.              Telefoon 058-8446026

ringencommissaris@leeuwardervogelvrienden.com