Bestuur

Voorzitter:

Jacob Smink

tel: 06-53770751

email: voorzitter@leeuwardervogelvrienden.com

Secretaris:

J. Stienstra

email:  secretaris@leeuwardervogelvrienden.com

Penningmeester:
Wybe Kooij
email: penningmeester@leeuwardervogelvrienden.com

2e Secretaris:
Siebe de Haan

email: secretaris2@leeuwardervogelvrienden.com

2e Penningmeester en website:

Hans Talman

email: webmaster@leeuwardervogelvrienden.com

Ringencommissaris:
Mark Kooij

email: ringencommissaris@leeuwardervogelvrienden.com

Tentoonstelling secretaris:

Willem Wijkhuizen

email:  tentoonstelling@leeuwardervogelvrienden.com

Tentoonstelling commissie:
Siebe de Haan
Wybe Kooij
Hans Talman
Mark Kooij
Willem Wijkhuizen
Martin v. Wijngaarden
Andre Stienstra

Gironummer v.d. vereniging: 2 61 96 44 P/a Poelruit 117  Leeuwarden

Opgave voor het lidmaatschap of donateur:
J. Stienstra .
email:  secretaris@leeuwardervogelvrienden.com

Redactie Clubblad:
Hans Talman