Vogelgriep

Nu de vogelgriep om zich heen grijpt, zijn er steeds meer vragen over de maatregelen. Op de site van de NBvv staat een document met daarin een uitgebreide beschrijving. U kunt het document hier downloaden.

In Jip en Janneke taal betekend dit het volgende:

Ophok- en afschermplicht


In bijna geheel Nederland geldt de ophok- en afschermplicht voor risicovogels (enkele regio’s
in het oosten zijn nog uitgezonderd). Onder risicovogels worden gezien de hoenders,
watervogels en loopvogels. Voor de NBvV o.a. de kwartels en de franklijnen. Deze mogen
dus ook niet worden gevraagd op vogelbeurzen en TT’n.
Bijeenkomsten met deze risicovogels, verplaatsingen en bezoeken van plaatsen waar deze
gehouden worden zijn dus verboden in heel Nederland. Voor dierentuinen en
kinderboerderijen gelden andere regels.


3 en 10 km zone


Als er ergens vogelgriep vastgesteld wordt, worden er rondom zones ingesteld, de zgn. 3 en
10 km zone, dan gelden beperkingen voor alle vogels, namelijk:

 1. Binnen de 3 en de 10 km zone mogen geen vogels bij elkaar gebracht worden. Dit
  geldt voor een vogelbeurs of een tentoonstelling en het bij elkaar verzamelen (vogels
  van meerdere liefhebbers) om naar een vogelbeurs of TT buiten de 10 km zone
  gebracht te worden.
 2. Vanuit de 10 km zone, mogen vogels (door individuele leden) wel naar een TT
  gebracht worden die buiten de 10 km zone gaat plaatsvinden. De vogels mogen dan
  ook weer terug naar hun onderkomen na afloop van een TT of vogelbeurs.
 3. Deze beperkingen gelden in principe gedurende 30 dagen nadat de beperking is
  opgelegd.

Als vogels samen met risicovogels worden gehouden, b.v. met kwartels, dan mogen ook die
vogels niet naar de TT of vogelbeurs. Vogels die verplaatst worden, moeten degelijk beschermd worden door kooihoezen of anderszins deugdelijk afgeschermd tegen besmetting.

De actuele gebieden met vogelgriep (en de bijbehorende zone’s) waar het vervoersverbod van toepassing is zijn via onderstaande tool te raadplegen.


In onderstaande viewer kunt u uw adres zoeken op Postcode en huisnummer bijvoorbeeld: 8938AH 10